Internetový řád Městské knihovny v Jevíčku

K dispozici jsou 3 pracovní stanice. Městská knihovna má registraci - Veřejný internet.
Internetové stanice jsou za podmínek dodržení tohoto řádu k dispozici všem občanům, bez ohledu jsou-li čtenáři knihovny.

1. Čítárna je otevřena v tyto pracovní dny.

2. Uživatel musí ovládat práci s počítačem a dbát pokynů pracovníků Městské knihovny.

3. Uživatelé si mohou předem zamluvit místo, a to:
telefonicky: 461 325 229
e-mailem: knihovna@jevicko.net

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, CD (DVD) nebo měnit nastavení software.

5. Informace a soubory získané při práci na internetu si mohou uživatelé odnést na disketách zakoupených v Městské knihovně. Není dovoleno používat své diskety.

6. Mimo službu WWW je zakázáno provozovat počítačové hry.

7. Návštěvníci nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.

8. Provozovatel (Městská knihovna Jevíčko) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.

9. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

10. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/ 1992 Sb. O ochraně osobních údajů v informačních systémech).

V případě porušení provozního řádu, může být uživatel vykázán pracovníkem MěK. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na internetu.

Ceny:

Internet je v Městské knihovně v Jevíčku zdarma.
Anketa

Přednášky v historických městech

Velmi se nám osvědčily přednášky přímo v historických městech i díky skvělému průvodci Janu Valíčkovi. Vyberte si města, jejíchž architektura a historie vás zaujmou.

Dotazy na knihovnu

Pokud máte jakýkoliv dotaz zeptejte se nás na fóru nebo nás kontaktujte online.

Odběr novinek

Vítěz soutěže Biblioweb Bezbariérový přístup Noc s Andersenem Ptejte se knihovny
Veřejný internet Celé česko čte dětem

RSS