Vše o půjčování

Poplatky a veškeré informace k půjčování a rezervaci

Novinky a akce

Informace o akcích připravovaných knihovnou

Služby knihovny

Služby, které poskytuje knihovna čtenářům a veřejnosti

Regionální služby

Služby a informace, které poskytujeme obcím v okolí

O městu Jevíčko

Podívejte se na krásy našeho města Jevíčko

Anketa Městské knihovny Jevíčko

Anketa proběhla v měsíci březnu. Ankety se zúčastnilo 83 uživatelů knihovny a pouze 18 respondentů, kteří knihovnu nevyhledávají. Anketní boxy byly umístěny v prodejně, na gymnáziu a v ordinaci lékaře.
 
 
Vyhodnocení – uživatelé knihovny.
 
1/ Vyhovuje Vám otevírací doba knihovny?
a/ ano 67 %
b/ ne    33 %   
jak by jste ji upravili – často bylo uváděno rozšíření půjčovní doby v době , kdy je knihovna otevřena. např: 2 x týdně do 17.00 hodin, dopoledne apod.
Páteční půjčovní dobu bohužel nemůžeme zajistit – knihovna vykonává regionální služby / pro knihovny regionu Jevíčsko/, potřebujeme tedy jeden den pro naši práci, jak v knihovně v Jevíčku, tak v okolí.
Navrhujeme Vám využít prodlouženou půjčovní dobu, kterou pravidelně inzerujeme ve zpravodaji, na nástěnkách a internetových stránkách knihovny. Knihovna bývá otevřena do 20.00 hodin.
 
2/ Jste spokojeni s personálem knihovny?
a/ ano 94 %
b/ ne    6 % / všem, kdo spokojeni nejsou, se omlouváme a doufáme, že do budoucna k nespokojenosti nebudou mít příčinu.
 
3/ Jste spokojeni s výběrem knih?
a/ ano 85 %
b/ ne   15 % , všechny vaše připomínky bereme v úvahu a děkujeme za ně / i ty žertovné/
 
4/ Jste spokojeni s výběrem časopisů
a/ ano 72 %
b/ ne   20 %  - někteří uvádíte, že časopisy nečtete
 
5/ Navštěvujete pořady knihovny /cestopisné, literární, vernisáže, výstavy/?
a/ ano 54 %   
b/ ne   43 % proč?      hlavní příčiny:    nemám čas   špatný den
 
6/ Víte, že knihovna pořádá jazykové kurzy /angličtina, němčina/?
a/ ano 51%
b/ ne   49 %
 
7/ Líbí se Vám prostředí knihovny?
a/ ano 89 %
b/ ne   11 %
 
8/ Myslíte si, že máme dobře zajištěnou propagaci knihovny?
a/ ano 77 %
b/ ne   20 %   
 
 
Anketa pro všechny, kdo nevyužívají služeb knihovny.
 
Anketní lístky nám vyplnilo pouze 18 respondentů. Nepodařilo se nám oslovit část obyvatel, která knihovnu ke svému životu /zatím/ nepotřebuje. Na druhé straně mají povědomí o službách knihovny přesto, že k jejím uživatelům nepatří.
 
1/ Jste čtenář?
a/ ano   28 %   
b/ ne     72 %
 
2/ Víte o tom, že knihovna nabízí k půjčení 30 titulů časopisů?
a/ ano 61 %
b/ ne 39 %
 
3/ Víte, že máte možnost u nás navštívit veřejný internet /bezplatně/?
a/ ano 72 %
b/ ne 28 %
 
4/ Víte, že nabízíme široký výběr knih a časopisů orientovaných na určité hobby
    / kuchařky, zahrada, chovatelství, válečná literatura, dějiny/?
a/ ano 50%
b/ ne   50%
 
5/ Navštěvujete naše pořady / besedy, výstavy, přednášky, celodenní akce/?
a/ ano 22 %
b/ ne  78 %
 
6/ Navštívil jste naše webové stránky?
a/ ano 33 %
b/ ne 67%
 
7/ Myslíte si, že máme dostatečnou propagaci knihovny?
a/ ano 39 %
b/ ne   61 %
 
8/ Víte o tom, že pořádáme jazykové kurzy /angličtina, němčina/?
a/ano 27 %
b/ne 73 %
 
 
9/ Když Vám v návštěvě knihovny brání zdravotní problémy, víte že můžete využít donáškové služby?
a/ ano 22 %
b/ ne 78 %
 
10/ Pokud nechodíte do knihovny, je nějaký důvod, proč by jste ji začal navštěvovat?
--------------
Děkujeme všem, kdo anketu vyplnili. Potěšili nás kladné ohlasy na naši práci, ale velmi cenné jsou pro nás i nápady, návrhy a připomínky, které v anketě zmiňujete. Budeme se kvalitnější zabývat propagací našich akcí a pokusíme se vám vyjít vstříc v rozsahu našich možností.

 

Vyhledávání v katalogu

Otevírací doba
PO: 12.30 – 17.00
ÚT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ST: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ČT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 17.00
PÁ: ZAVŘENO
SO: 8.00 - 11:00
NE: ZAVŘENO

Odběr novinek

Buď informovaný ohledně novinek a akcích pořádaných knihovnou.