Vše o půjčování

Poplatky a veškeré informace k půjčování a rezervaci

Novinky a akce

Informace o akcích připravovaných knihovnou

Služby knihovny

Služby, které poskytuje knihovna čtenářům a veřejnosti

Regionální služby

Služby a informace, které poskytujeme obcím v okolí

O městu Jevíčko

Podívejte se na krásy našeho města Jevíčko

Internetový řád Městské knihovny v Jevíčku

K dispozici jsou 3 pracovní stanice. Městská knihovna má registraci - Veřejný internet.
Internetové stanice jsou za podmínek dodržení tohoto řádu k dispozici všem občanům, bez ohledu jsou-li čtenáři knihovny.

1. Čítárna je otevřena v tyto pracovní dny.

2. Uživatel musí ovládat práci s počítačem a dbát pokynů pracovníků Městské knihovny.

3. Uživatelé si mohou předem zamluvit místo, a to: telefonicky: 461 325 229 nebo e-mailem: knihovna@jevicko.net

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, CD (DVD) nebo měnit nastavení software.

5. Informace a soubory získané při práci na internetu si mohou uživatelé odnést na disketách zakoupených v Městské knihovně. Není dovoleno používat své diskety.

6. Mimo službu WWW je zakázáno provozovat počítačové hry.

7. Návštěvníci nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.

8. Provozovatel (Městská knihovna Jevíčko) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.

9. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

10. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/ 1992 Sb. O ochraně osobních údajů v informačních systémech).

V případě porušení provozního řádu, může být uživatel vykázán pracovníkem MěK. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na internetu.

Ceny: Internet je v Městské knihovně v Jevíčku zdarma.

Vyhledávání v katalogu

Otevírací doba
PO: 12.30 – 17.00
ÚT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ST: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ČT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 17.00
PÁ: ZAVŘENO
SO: 8.00 - 11:00
NE: ZAVŘENO

Odběr novinek

Buď informovaný ohledně novinek a akcích pořádaných knihovnou.