Vše o půjčování

Poplatky a veškeré informace k půjčování a rezervaci

Novinky a akce

Informace o akcích připravovaných knihovnou

Služby knihovny

Služby, které poskytuje knihovna čtenářům a veřejnosti

Regionální služby

Služby a informace, které poskytujeme obcím v okolí

O městu Jevíčko

Podívejte se na krásy našeho města Jevíčko

JEVÍČKO V PROMĚNÁCH ČASU ...

Historie města Jevíčko v datech. Významné letopočty z historie města.

13. a 14. století
1225 - 1253 - plánovité budování města na dříve již osídlené půdě /Zadní ulice/ s čtvercovým náměstím podle vzoru slezských měst s ulicemi vybíhajícími do čtyř světových stran.
1258 - král Přemysl Otakar II. udělil městu výsady královského města se soudní pravomocí nad třinácti i obcemi.
1364 - znak města: moravská šachová orlice v modrém poli. Tentýž znak mají města Olomouc, Znojmo a Moravská Třebová
1368 - město dostalo odúmrť a budovalo z opuky hradby v celkové délce 1 200 m a městskou věž do výše dnešní zvonice.
1370 - dostavěn Augustiniánský klášter s gotickým kostelem.
13. - 14. století - hřbitovní kostel sv. Bartoloměje, kde pochovávají obce :
Bělá, Zadní Arnoštov a Víska. V jeho blízkosti jižním a jihovýchodním směrem nalézáme střepový materiál zaniklých obcí Martinov a Ursedel, o kterých byly poslední zprávy r. 1258.

15. a 16. století
1464 - postaven vrchnostenský dvůr
1465 - vznikl klášterní dvůr / pivnice "Na dvorci"
1564 - kamenná dvoupatrová sýpka ve vrchnostenském dvoře
1559 - na předměstí tvrz, či zámeček zbudovaný Podstatskými z Prusínovic, jejichž erby jsou nad vchodem
1593 - Městský znak - orlice byla obohacena uprostřed štítkem "G"

17. a 18. století
1671 - 1691 - přestavěn klášterní dvůr /téměř v dnešní podobě/
1682 - přestavěn celý klášter do raně barokního slohu
1700 - vedle klášterního dvora založen současný hřbitov
1709 - zvony z dřevěné zvonice převěšeny do městské věže
          - socha sv. Anny od rodiny Žalkowských na Svitavské ulici
1710 - socha sv. Josefa od rodiny Žalkowských na Jaroměřické bráně
1711 - morový sloup s pietou od Johanna Freye, perníkáře a měšťana na Palackého náměstí postaven až r. 1811
1715 - socha sv. Mikuláše Tolentinského a dvě lípy na Komenského náměstí na místě vyhořelé zvonice r. 1711
1762 - klášter rozšířen o honosnou barokní prelaturu /severní část/
1766 - současný barokní farní kostel na místě klášterního gotického
1784 - 7. 9. zrušen klášter. Současně zrušen i klášterní dvůr a rozprodán mezi čtyři majitele
1785 - klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie se stal farním
1793 - 1794 - postaveny: farní budova na Komenského náměstí a synagoga na místě dřevěné z r. 1666, vyhořelé 1747

19. století
1826 - dostavěno 36 nových domků před hradbami "na valech", kdy město rozprodalo pozemky po r. 1789, aby se dostalo z finanční tísně a podpořilo příliv řemeslníků z vesnic do města
1836 - založen nový židovský hřbitov západně za městem a tím byl první, existující od r.1630 před severními hradbami, zrušen
1838 - kašna na Palackého náměstí od kameníka Fischera z Boskovic
1870 - založen hasičský sbor /po velkém požáru města/
1889 - železnice, nádraží /odbočka z Chornic do Velkých Opatovic/
1895 - budova varny nového pivovaru
1896 - sladovna téhož pivovaru. Pivovar byl v provozu bez přerušení do r. 1987
1899 - po jedenáctiměsíční stavbě předána svému účelu budova gymnázia

20. století
1905 - vynález MUDr. J. Bareše a PhMr. K. Tilla - zavařovací lahve REFORM
1910 - první sokolovna na místě stodoly pod Jaroměřickou branou
          - Pomník na vojenské pohřebišti z let 1813/1814 pod Červeným kopcem
1913 - zavedeno pravidelné kino
1912 - 1914 - provedena kanalizace města
1914 - elektrifikace města 120V elektrárnou ve Zboňku u Letovic
1914 - jaro - položen základní kámen plicní léčebně
1921 - ustanoven sportovní klub "SK" a první junácký oddíl
1922 - postavena budova zimní rolnické školy /za 140 dni/, dnes výzkumný ústav
1924 - dostavěna plicní léčebna

1931- vodní akumulační nádrž "Žlíbky", napájené vodou od "kašny"
1932 - u vodní nádrže zbudován areál Žlíbka , koupaliště a tenis
1934 - dokončena vodní akumulační nádrž "Smolenská přehrada"
1935 - cvičiště na areálem Žlíbka, ustanoven hokejový odbor
          - založen včelařský spolek
1936 - znovu obnoven bleskem vyhořelý kostelíček sv. Bartoloměje
1939 - 1942 - budována dálnice s mosty Vídeň - Breslau , nedokončena
1950 - vznik továrny na holicí techniku a další zboží DIU
1955 - založeno jednotné zemědělské družstvo
1960 - Jevíčko přiřazeno k okresu Svitavy a do Východočeského kraje
1969 - budova moderního domova mládeže
1980 - v budově na Palackého náměstí otevřen obchodní dům Jednoty
          - otevřena nová Sokolovna ve Žlíbkách /na horním hřišti/
1982 - zpřístupněn nově postavený pavilónový objekt mateřské školy
1985 - postaven pomník obětem II. světové války /vedle fary/
1990 - na Palackého náměstí umístěna socha T.G. Masaryka , dílo akad.sochaře M. Poláka z roku 1930 , kdy byla v pivovarském parku / 1939 -1989 uchována ve sklepení pivovaru/
1993 - dokončena čistička odpadních vod
          - otevřena továrna Rabit
1994 - v provozu továrna na zpracování dřeva Woodex
          - otevřena výroba padákové techniky MARS
          - začíná se stavět nová základní škola
1998 - dokončena stavba vodního díla "Finsterlova hlubina"
          - obnovení městského muzea, zrušeno r. 1982

21. století

2001 - započala dvouletá generální oprava zámečku /z prostředků EU/
2002 - jižně nad židovským hřbitovem stavěna nová Vrchlického ulice
          - proti řadovým domům v Horní ulici stavěna řada nových řadových domů
2003 - renovovaný zámeček předán slavnostně novým účelům - ZUŠ, Městská knihovna
2006 - začíná výstavba rodinných domů v lokalitě Panské pole
2008 - město Jevíčko slaví 750 let od jeho založení
2010 - začíná revitalizace náměstí v Jevíčku
2012 - úprava vnitřních prostor synagogy
2013 - úprava Rajského dvora kláštera v Jevíčku

 

Vyhledávání v katalogu

Otevírací doba
PO: 12.30 – 17.00
ÚT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ST: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ČT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 17.00
PÁ: ZAVŘENO
SO: 8.00 - 11:00
NE: ZAVŘENO

Odběr novinek

Buď informovaný ohledně novinek a akcích pořádaných knihovnou.