Vše o půjčování

Poplatky a veškeré informace k půjčování a rezervaci

Novinky a akce

Informace o akcích připravovaných knihovnou

Služby knihovny

Služby, které poskytuje knihovna čtenářům a veřejnosti

Regionální služby

Služby a informace, které poskytujeme obcím v okolí

O městu Jevíčko

Podívejte se na krásy našeho města Jevíčko

SEX - Sekce experimentálního knihovnictví

Vzdělávání pro knihovníky.

Inovace v Česku

Kabinet informačních studií a knihovnictví na FF MU (KISK) stojí za rozvojem českého knihovnictví a řeší aktuální sociální a informační témata. KISK letos v Brně uspořádal první celodenní workshop designového myšlení se zahraničními lektory pro knihovny a konferenci k sociálním inovacím v knihovnách.
Jak na design knihoven? Celý článek v kterém najdete odkaz na přírůčku Designové myšlení pro knihovny. v českém jazyce.

 

Činnost knihoven v této neformální skupině je velmi rozmanitá,
najdete tu aktivity, které proběhly v Městské knihovně v Jevíčku.

Sekce experimentálního knihovnictví v Jevíčku.

22. února 2014 - 23.února 2014  proběhne pravidelné setkání neformální sítě  spolupracujích partnerů, 
propojujících různé sféry veřejného života. Tentokrát se sejdeme v pezionu Eden v Jevíčku.
 

Deset hodnot SEXu

Deset hodnot SEXu je základním stavebním kamenem celé sekce Experimentálního Knihovnictví. Vymýšleli jsme je na prvním oficiálním setkání na Svojanově. Ještě nikdy jsem neviděl patnáct lidí, kteří o definici vlastních hodnot dokázali mluvit dva dny, od rána do pozdního večera. Pro mě osobně to byl hodně silný zážitek a taky důkaz toho, že tu nějaký latentní problém v knihovnictví opravdu je. Každý jej vyjadřuje jinak, ale taková ta nespokojenost je hodně patrná. Pro mě osobně je oněch deset hodnot SEXu jakýmsi návrhem možného řešení.

Posuďte například hodnotu č. 1. Nebojme se experimentovat s cílem najít lepší kvalitu. Je v tom obsaženo hodně. Cítíte to riziko? Jsme ochotni v knihovnách riskovat, nebo si jenom sedět na tom, co máme a nové, neověřené věci raději nezkoušet, protože když se něco pokazí, neseme za to odpovědnost? Hraje tu roli ztráta prestiže nebo třeba nepřijemné pohledy kolegů?

Hodnota č. 2 Budujme vztahy založené na komunikaci, spolupráci, sounáležitosti a podpoře. Hodně to souvisí s hodnotou první. Rád bych zde vyzdvihl především tu sounáležitost a podporu. Snažme se odstraňovat rivalitu a nahraďme ji porozuměním, empatií a povzbuzením. Všichni jsme přece lidi. Stůjme také za těmi, kteří často naráží na nepochopení u vedení, zřizovatelů a vlády. Ať je to situace, kdy se snažíme v knihovně prosadit zrušení záchodu "na klíč" nebo připomínkování novely autorského zákona.

Upozorním vás ještě na hodnotu č. 7 Buďme flexibilní a podporujme změny. Víte, že polovina změn, které se v organizacích dějí nepřicházejí shora, ale od zaměstnancům, kteří nejsou ve vedoucích pozicích. Naslouchejte tomu, co vám říkají ti, kteří se dostávají do kontaktu s návštěvníkem knihovny. Snažte se pochopit vedoucí regionálních knihoven a na krajské úrovní s tím něco dělat.

Osobně se mi strašně líbí hodnota č. 8 Nebojme se zazářit. I na té nejnižší a kdovíjak nezajímavé pozici v knihovně se můžete pokusit o malé změny. Nebojte se presentovat nadřízenému nápad nechat si udělat vlastní bibliobox v místním železářství. Nebojte se s tímto nápadem vystoupit na SEČi.

Myslíme si, že právě tyto hodnoty mohou být základem pro nastartování větší spolupráce mezi knihovnami a lidmi, kteří v knihovnách pracují. Pod celým plakátkem najdete také pět aktivit, které chce SEX naplňovat. Jsou to slova: měníme, propojujeme, sdílíme, inspirujeme a žijeme. Právě u slovesa žijeme jsme na Svojanově strávili téměř celé dopoledne. Nakonec jsme jej zahrnuli proto, že si myslíme, že knihovnictvím, prací s lidmi (jak uživatelem, tak kolegy) nebo vytvářením nových služeb je třeba žít. Žít v tom smyslu, že jsem všichni odpovědní za celkový obraz a stav knihovnictví a knihoven. Prostřednictvím toho jsme odpovědni za celou společnost.
Celý článek najdete na Inflow.
 

 

Sex na Facebooku

Akce Sexu, které připravila Městská knihovna v Jevíčku.

Kniha jako inspirace pro dramatickou a výtvarnou dílnu


aneb Jak využít dramatickou a výtvarnou výchovu k práci s textem
 

V pátek 11. října 2013 v Městské knihovně v Jevíčku.
Začátek 9.00 hodin - předpokládaný konec - 16.00 hodin.
Poplatek za seminář je 200,- Kč

Literárně dramatická a výtvarná dílna vám na konkrétních textech představí vzorové lekce,
které lehce přizpůsobíte potřebám svých studentů. 
Cílová skupina - studenti prvního a druhého stupně ZŠ a osmiletých tříd Gymnázia.

Knihy, které budeme využívat:
Trnka, Jiří - Zahrada
Baum, L.F. - Čaroděj ze země Oz
Morgenstern - básně

Literární a dramatická a vývarnou dílnu vede
MgA. Zdeňka Selingerová a MgA. Renata Štindlová.
Celodenní  dílna je určena pro pracovníky knihoven, kteří pracují s dětmi a studenty.
Účastníci si na vlastní vyzkouší metody dramatické a výtvarné výchovy,
které využijí při tvorbě lekcí pro studenty.Inspirují se k práci s literaturou
pro první i druhý stupeň ZŠ a nižší třídy 
a nižší stupně víceletých Gymnázií.

Vybrané texty pro Vás nejsou nové, jde však o získání vodítka,
jak je možné k textům přistupovat 
a jak je poutavě a zajímavě představit dětem přicházejícím do knihovny.

Program:

9.00 - prezentace, káva, čaj, vítání se a vyjadřování radosti nad setkáním s kolegyněmi

9.30 - vzorová lekce na téma knihy Jiřího Trnky - Zahrada

12.00 - 13.00 hodin - oběd

13.00 hodin - Morgenstern - práce s textem, výtvarné koláže

 malá přestávka na kávu

vzorová lekce na téma knihy Čaroděj ze země Oz ,  L.F. Baum

Těšíme se na Vás.

Design služeb městských knihoven a Adamem Hazdrou.

Ve středu 24. října 2012 od 9.00 hodin , zámeček Jevíčko.
Seminář pro všechny, kterým leží na srdci služby Městských knihoven.

Anotace:

Kam s ní?

Tvoříme společně budoucnost městských knihoven

Jak by měly vypadat knihovnické služby budoucnosti? Pro koho budou a jaké místo v životě zaujmou? Připravili jsme pro vás intenzivní seminář, který vám pomůže zmapovat budoucnost služeb vaší knihovny. Společně s designérem služeb Adamem Hazdrou se podíváme na trendy, které formují dnešní čtenáře, a zamyslíme se nad tím, jak jich využít pro zlepšení služeb knihoven. Nečekejte žádné sci-fi, budeme hledat konkrétní náměty na zlepšení a tvořit strategii, která stojí nohama na zemi. Cílem semináře je pomoci městským knihovnám zorientovat se v aktuálním tržním prostředí a stanovit jasnou strategii pro to, aby knihovna zaujala důležité místo v životě moderního člověka.

 

Adam Hazdra, MSc. Na Jihomoravském inovačním centru propojuje lidi, předělává služby a radí firmám, jak na základě znalostí trhu a zákaznického chování udělat svým klientům skvělé zážitky. Vedle toho se jako externí konzultant podílí na tvorbě zejména digitálních služeb s řadou malých i velkých firem po celé republice. Spolupracuje s KISK, VŠE, Českou spořitelnou a dalšími v oblasti designu služeb. Na toto téma také právě píše s týmem autorů knihu Chceme lepší služby. Vystudoval řízení inovací v Německu a Anglii. Jeho cílem je pomoci lidem dělat skvělé služby, i když ví, že je to setsakramentsky těžké.

Seminář pořádá Sekce experimentálního knihovnitví a Městská knihovna Jevíčko.Jak na lekce informačního vzdělávání?
praktický dvoudenní seminář - Jevíčko 17. – 18. 9. 2012

Seminář  pro městské a místní knihovny, knihovny v okresních městech

Pro koho?
Pro knihovníky, kteří aktivně pracují s dětmi, mládeží i dospělými.
Pro ty, kteří mají chuť zlepšit svoje schopnosti a znalosti tak, aby mohli obohatit své uživatele!

Cíl?
Naučit se pracovat metodami Kritického myšlení, umět vytvořit zábavnou a opravdu naučnou lekci informačního vzdělávání pro různé cílové skupiny. Vyzkoušet si, jaké to je být na druhé straně – absolvovat lekci IV. Povídat si, sdílet a tvořit tak, abychom obohatili sebe i ostatní a dodali své práci šťávu!

Kdo?
Lenka Navrátilová, Městská knihovna Polička

 

Místo konání: Městská knihovna Jevíčko (Pardubický kraj)
pondělí 17. 09. 2012 začátek od 9.00 hodin - předpokládaný konec v 17.00 hodin
úterý     18. 09. 2012 začátek od 9.00. hodin - předpokládaný konec v 15.00 hodin

Pořadatel: Městská knihovna Jevíčko, SEX - Sekce experimentálního knihovnictví  
 
 

 

Prezentační a komunikační dovednost

15. 6. 2012 – lektorka Iva Burešová

Praktický kurz prezentačních a komunikačních dovedností

vedený skvělou lektorkou Lenkou Burešovou.

Cílem kurzu bylo rozvinout základní vědomosti, které se vztahují k
prezentačním dovednostem, praktickým nácvikem podpořit jejich rozvoj,
včetně integrace umění prezentace do postojové složky osobnosti člověka.
Účastníci kurzu měli příležitost reflektovat své vlastní dispozice
potřebné k sebeprezentaci, praktickým nácvikem prohloubit své
prezentační dovednosti a seznámit se s rozmanitými prezentačními technikami a
prostředky se zaměřením na specifika odborné prezentace.
 

 

Vyhledávání v katalogu

Otevírací doba
PO: 12.30 – 17.00
ÚT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ST: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ČT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 17.00
PÁ: ZAVŘENO
SO: 8.00 - 11:00
NE: ZAVŘENO

Odběr novinek

Buď informovaný ohledně novinek a akcích pořádaných knihovnou.