Regionální služby

 


Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Svitavách poskytujeme místním knihovnám tyto regionální funkce:

- tvorba a cirkulace výměnných souborů
- revize a aktualizace knihovních fondů
- metodickou pomoc při vedení knihovnických evidencí
- sběr statistických údajů
- poradenské a konzultační služby

Katalog výměnného fondu -  knihy, které jsou nakupovány v rámci reginálních funkcí. Obce regionu si vybírají z těchto knih a metodička jim tvoří výměnné soubory, které se pravidelně obměňují.

Knihovny plně automatizované, které půjčují knihy v systému Clavius :
Jaroměřice, Slatina, Chornice, Bělá u Jevíčka

Knihovny, které ukládají knihovní fond a připravují se na půjčování knih přes počítač :
Biskupice, Březina.

Knihovny, které půjčují tradičním způsobem :
Víska u Jevíčka, Březinky, Hartinkov, Vrážné, Vysoká

Ve všech knihovnách je zajištěn Veřejný internet.


Regionální funkce zajišťujeme pro tyto obce:


Místní lidová knihovna Bělá u Jevíčka

Bělá u Jevíčka
knihovnice Ladislava Porketová

Obecní knihovna Jaroměřice

Jaroměřice
knihovnice Helena Vykydalová
Biskupice u Jevíčka
knihovnice Helena Neuerová

Obecní knihovna Slatina

Slatina
knihovnice Veronika Bezděková

Knihovna Březina
Březina
knihovnice Mgr. Miroslava Slechanová
a Kristýnka Slechanová

Místní knihovna Víska u Jevíčka
Víska u Jevíčka
knihovnice Marie Greplová

Obecní knihovna Březinky

Březinky
knihovnice Eva Zemánková

Obecní knihovna Vrážné

Vrážné
knihovnice Marie Gošová
Hartinkov
knihovnice Marie Dúbravná

Obecní knihovna ve Vysoké

Vysoká
knihovnice Milena Malinová

Obecní knihovna Chornice

Chornice
knihovnice Eva Haikerová
 
 Regionální služby Městské knihovny v Jevíčku zajišťuje paní Pavla Konečná

konecna@knihovna-jevicko.cz

 


Statistické údaje roku 2012

Místní lidová knihovna počet obyvatel počet výpůjček čtenáři návštěvníci počet vyp. na poč. obyv. poř.
Bělá u Jevíčka     352 1 393 50 794 3,96   8
Biskupice     439 2 742 291 368 6,25   4
Březina     354    1 562 32 225 4,41   7
Březinky    132        1 078 27 131 8,17   3
Hartinkov      53       198 7 61 3,74   9
Chornice     881    2 228 62 507 2,53  11
Jaroměřice 1 194 10 094 307 3 479 8,45    2
Slatina    140 500 21 311 3.57  10
Víska u Jevíčka    166 896 19 262 5,40    5
Vrážné      71 1 413 18 392 19,90    1
Vysoká      34 155 29 118 4,56    6


 

 Obrázky a fotografie

Mapa Regionu
Klikněte na obrázek pro jeho zobrazení v plné velikosti.

Anketa

Přednášky v historických městech

Velmi se nám osvědčily přednášky přímo v historických městech i díky skvělému průvodci Janu Valíčkovi. Vyberte si města, jejíchž architektura a historie vás zaujmou.

Dotazy na knihovnu

Pokud máte jakýkoliv dotaz zeptejte se nás na fóru nebo nás kontaktujte online.

Odběr novinek

Vítěz soutěže Biblioweb Bezbariérový přístup Noc s Andersenem Ptejte se knihovny
Veřejný internet Celé česko čte dětem

RSS